Köy Evleri Hakkında Yeni Düzenlemeler

Köy Evleri Hakkında Yeni Düzenlemeler

Köy Evleri Hakkında Yeni Düzenlemeler

Sosyal hayatın her kesimi için farklı şekilde yaşam stillerinin benimsenmesi, kullanılan alanlarının çeşitliliğini de ortaya koymaktadır. Son yıllarda özellikle köy hayatına ilginin artması bu alanlardaki yerleşimi de hala yaygın hale getirmiştir. Diğer taraftan zaten şehirde yaşayan insanların köy yaşamına ilgi duyması hobi evleri veya bahçeler şeklinde ortaya çıkan yerleşimleri gündeme getirmiştir. Diğer taraftan zaten köyde küçük de olsa arsası bulunan kimselerin köyde ev sahibi olma noktasında yeni birtakım düzenlemeler mevzu olmuştur. Bahsi geçen düzenlemelerle ilgili oldukça olumlu bir hava söz konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan yönetmelik çerçevesinde köy evleri ile ilgili yapılan düzenlemeler vatandaşların lehine çözümler şeklinde değerlendirilebilir. Emlak haberleri bahsinde köy evleri hakkında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler fazlasıyla yüz güldürücüdür.

Resmi gazetede daha ve yayınlanmış olan yönetmelikte ruhsat sorumlulukları ile ilgili birtakım detaylara yer verilmişti. Ruhsat zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda farklı birtakım ev tipleri bu imtiyaza haiz hale getirilmişti. Söz konusu olan yönetmelikle alakalı olarak tarımsal amaçlı yapılar konu edilmişti. Burada da geçirilen tarımsal amaçlı yapılar ile ilgili bağ evi kategorisinde yer alan evlerin de ruhsat zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sayede köyü ve toprağı ile ilgili birtakım fikirleri olan vatandaşlarla alakalı olarak önemli kolaylıklar ortaya konmuştur. Kırsal yerleşik alan tespiti yapılmış olan mahallelerde söz konusu yapıların tanımına yönelik olarak bağ evleri eklemesi de gündeme getirilmiştir. Bu sayede pek çok anlamda oldukça önemli bir kolaylıklar dizisi gündeme getirilmiştir.

Emlak haberleri bahsinde gerçekleştirilen tarımsal alan yönetmelikleri ile ilgili olarak ikametgâhları sorulmayacak olması da dağınık yerleşik alan kategorisindeki alanlar için geçerli hale getirilmiştir. Bu sayede söz konusu alanlarda köy yerleşik alanı kuralları geçerli olacaktır. Mevzu edilen yapılar ile alakalı olarak inşa maksadıyla köy nüfusuna kayıtlı olmak ya da belirtilen alanda sürekli ikamet halinde bulunmak zorunlulukları da ortadan kaldırılacaktır. Diğer taraftan bahsi geçen alanlarda yapılacak olan inşaatların ruhsat zorunluluğu ile alakalı olarak da kolaylıklar sağlanmıştır. Bahsi geçen alanların köy içi yapılarında ruhsat sorunu da ortadan kaldırılmıştır.

Genel Kültür