Miyom Tedavisi

Miyom Tedavisi

Uterus ve yahut da diğer yaygın bilinmekte olan adıyla rahim, ağırlıklı olarak kas hücrelerinden oluşmakta olan bir organ olup, bu yoğun kas kütlesi aynı anda sayısını arttırma (hiperplazi) ve büyüme (hipertrofi ) yeteneğine sahip durumdadır, rahmin bu özelliği gebe dönemi öncesi yaklaşık bir yumruk kadar olan rahim boyunun, gebeliğin sonunda var olan gebeliği taşımak amacıyla hacim olarak 20 katlara ulaşabilecek kapasiteye sahip olabilmesi için gereklidir ve gebelikte görülmekte olan bu büyüme geri dönüşümlüdür. Öte yandan, rahmi oluşturan kas hücrelerinin bu çoğalma meziyeti bazen uygunsuz, kontrol dışı ve geri dönüşümsüz duruma gelebilmektedir.

 Miyom tedavisi için miyom gelişiminin merkezinde yalnız bir adet rahim kas hücresinin, etraf dokudan değişik bir özellik kazanıp (alterasyon) kendi merkezini oluşturma gayreti sonucu ortaya çıkmakta olan bir patolojidir. Yani bir hücre kendi bağımsızlığını ilan edilerek, kendini çoğaltarak rahim içinde bir tümör halini alabilmektedir.

 Miyom Tedavisi Metotları

 Bu başlık altında miyom tedavisi için ikinci ana ameliyat metodu ise histerektomi olup rahim alma operasyonlarının en sık sebebini oluşturmaktadır. Histerektomi operasyonunda rahim tek başına bir biçimde miyomu da kapsayacak biçimde alınır. Miyom tedavisi operasyonu sıklıkla menopozda ya da yakın bir dönemde menopoza girecek hastalar için bir alternatif durumdadır. Bu ameliyatta rahim alındığından sebep miyomun nüks etme gibi bir durum söz hususu olmamaktadır. Rahim alma pozisyonları da günümüzde kapalı teknikle (laparoskopik veya robotik biçimde) yapılabilmektedir.

 Miyom Ameliyatı Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır?

 Günümüzde, fazlasıyla sık rastladığımız miyomlar, çoğu kadın için bir soruna neden olmazken, bazı kadınlarda ameliyat yani miyom tedavisi gerektirmekte olan problemlere yol açabilmektedir. Miyomlarda tedavi bireysel hale getirilmektedir. Hastanın miyomun sebep olduğu yakınmaları, yaşı, gebelik beklentisi tarzında faktörlerle beraber en uygun tedavi metodu belirlenmelidir.

 Tek başına miyomun boyu veya sayısı ameliyat gerekçesi olmak durumda değildir. Örneğin, rahim dışına doğru büyümüş portakal boyunda bir miyom hiçbir şikayete sebep olmadan yapılan rutin bir jinekolojik muayenede rastlantısal biçimde saptanabilirken, fazlasıyla küçük (1-2 cm ) bir miyom rahimin iç merkezinde yerleşip kanama sorunlarına yola açarak ameliyatın kaçınılmaz olduğu bir duruma sebep olabilir.

Sağlık